سرپرست واحد جیرفت در بازدید از مزرعه مطرح کرد؛فعال سازی بخش های مختلف مزرعه با کمترین هزینه

دکتر سعید خاتم ساز سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت به همراه هیأت رئیسه از مزرعه آموزشی تحقیقاتی خضرآباد این دانشگاه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر خاتم ساز از قسمت های مختلف مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت همچون گلخانه ها، زمین های زراعی، دامداری، کارخانه اسانس و عرقیجات گیاهان دارویی، نخلستان، باغ های مرکبات، طرح های غیر فعال پژوهشی از جمله پالم پیت بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند کمی و کیفی این مزرعه قرار گرفت.

وی با توجه به ارزیابی درآمدهای خالص از مزرعه و برنامه ریزی در جهت افزایش منابع درآمدی غیر شهریه ای افزود: افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و گلخانه ای و همچنین توان بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت های بالقوه مزرعه یکی از مهمترین مؤلفه های تقویت و فعال کردن این مزرعه آموزشی تحقیقاتی می باشد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت توسعه و فعال کردن خط تولید کارخانه اسانس و عرقیجات گیاهان دارویی را با در نظر گرفتن بازاریابی هدفمند را موجب رونق این صنعت دانست و ابراز داشت: عرضه محصول با کیفیت و مرغوب موجب رضایت مشتری می شود که می توان از آن به عنوان یک امتیاز برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت یاد کرد.

دکتر خاتم ساز با بررسی قابلیت های غیرفعال مزرعه از قبیل کارخانه و توقف خط تولید آن و استفاده نکردن از زمین های زراعی مرغوب گفت: مزرعه آموزشی و تحقیقاتی خضرآباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت بایستی از حالت سنتی به صنعتی ارتقاء یابد لذا در حال حاضر به روز کردن تجهیزات و وسایل کار باعث افزایش بهره وری نیز می گردد.

نام واحد: 
جيرفت