جشن عبادت فرزندان پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی زرند برگزار شد

دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی زرند در ادامه برنامه های فرهنگی خود جشن عبادت تعدادی از فرزندان پرسنل خود را در مسجد پیامبر اعظم(ص) این دانشگاه برگزار کرد.

حجه الاسلام عباس امیری مقدم رییس دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند ضمن خیر مقدم به این عزیزان و تبریک مکلف شدنشان گفت: « ما براى هر عيد يا هر مناسبت خوب كه از طرف پروردگار نعمتى به ما رسيده باشد، جشن مى گيريم تا بدين وسيله سپاسگزارى و شكر و شادى خودمان را نشان دهيم. به تكليف رسيدن، يك عيد به حساب مى آيد، چون از نظر عقلى و جسمى به حدّى رسيده ايم كه خداوند به ما دستور مى دهد و ما خوشحاليم كه خواسته ها و دستورهاى او را اطاعت كنيم و بنده شايسته او به حساب آييم و چه افتخارى از اين بالاتر؟ ما با «جشن تكليف»، نعمتهاى خدا را گرامى مى داريم و اين روز بزرگ را كه در آن به سنّ تكليف رسيده ايم، بعنوان يك روز پرشكوه خاطره اى به يادماندنى به ياد مى سپاريم.»

وی در ادامه این مراسم افزود: «خاطره جشن تكليف، يك خاطره شيرين تربيتى و معنوى است و شما عزیزان از امروز دو فرشته نگهبان دارید تا همه کارهای نیکویتان را یکی بنویسد و دیگری خدای ناکرده معاصی و گناهان پس به گونه ای باید زندگی کنید تا فرشته نگهبان و مامور نوشتن گناهان بیکار شود.»

امیری مقدم تصریح کرد: « ناگفته نماند كه همه دستورالعملهاى دينى چه واجبات، چه حرامها و چه آنچه مستحبّ يا مكروه است، حكمت و دليلى دارد و هيچ يك از آنها بى جهت و بى علّت نيست. خواه علّت آنها را بدانيم يا ندانيم. البته دانشمندان به كمك علم، راز برخى از احكام الهى را كشف كرده اند، ولى بسيارى از احكام است كه چون فرمان خداوندِ حكيم و داناست، به آنها عمل مى كنيم و آنها را قبول مى كنيم، هر چند علّت آن را هنوز ندانسته باشيم. »

رییس دفتر فرهنگ اسلامی واحد زرند اظهار کرد: «  اين را هم بدانيم كه سود و زيانِ واجبات و محرّمات، تنها مربوط به جسم ما نيست، بلكه برخى از آثار تكليفها به فكر و روان و اخلاق ما مربوط مى شود، چون انسان تركيبى از جسم و جان است، نيازهاى او هم بعضى جسمى و بعضى روحى است. قوانين اسلام هم به هر دو جنبه جسم و روح توجّه دارد. »

در ادامه این مراسم لوح و هدایایی به شرکت کنندگان اهدا و این عزیزان نماز ظهر و عصر خود را به جماعت و در کنار والدین خود اقامه نمودند.

نام واحد: 
زرند