معاون عمرانی استاندار کرمان در بازدید از واحد سیرجان: تاسیس دانشکده هنر و معماری واحد سیرجان در راستای اقتصاد مقاومتی است

مهندس ابوالقاسم سیف الهی معاون عمرانی استاندار کرمان به اتفاق شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان وبردسیر در مجلس شورای اسلامی و دکتر منصور مکی آبادی فرماندار سیرجان و دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان از پروژه در حال ساخت دانشکده هنر ومعماری واحد سیرجان بازدید بعمل آوردند .
مهندس سیف الهی گفت:" ساختمان هایی که دارای قدمت هستند اگر استفاده نشوند دچار فرسایش می شوند و از بین می روند. 
وی گفت:" بهترین کاربری ممکن  برای آن در نظرگرفته شده است که جا دارد از ریاست دانشگاه آزاد جناب آقای دکتر میرزاده تقدیر و تشکر نمایم.
 سیف الهی بهترین ویژگی این مجموعه را قرار گرفتن در مجاورت یخدان های دوقلوسیرجان عنوان کرد وگفت: " این دو مجموعه در کنارهم شرایط خوبی را برای بازدیدکنندگان وگردشگران فراهم می آورند و همچنین دانشجویان نیز ازاین فرصت بهترین استفاده را خواهند برد."
سیف الهی گفت:"با این حرکت دانشگاه آزاد یخدان های دو قلو نیز حفاظت ونگهداری می شود."
معاون استاندار اعلام کرد:" این حرکت ارزشمند واحد سیرجان می تواند یک الگوی خوب برای استان وکشور باشد."
مهندس سیف الهی اعلام کرد:" یکی از طرحهای اقتصادمقاومتی استفاده درست از بناهای تاریخی است. که دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان با این اقدام خود نمونه کامل اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده است و جای تقدیر دارد."
منصور مکی آبادی فرماندار ویژه ی شهرستان گفت:" باتوجه به قول مساعدی که ریاست عالی دانشگاه  داده اند امید می رود در آینده نزدیک شاهد دایر شدن رشته های دکتری معماری در این دانشکده باشیم ."
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیردر ادامه گفت:" به همت بزرگ مردان سیرجان جناب دکتر میرزاده و رئیس واحد سیرجان این دانشکده در حال ساخت است. و امید می رود با راه اندازی دانشکده هنر ومعماری شاهد ایجادرشته های بیشتر مرتبط با این دانشکده در شهرستان باشیم. "
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی گفت:" دکتر میرزاده یک فرد شایسته وتوانمند است وامید می رود شهرستان از خدمات ارزشمند این دانشمند فرزانه برخوردار گردد."

 

نام واحد: 
سيرجان