بازدید ریاست عالی دانشگاه از پروژه احداث دانشکده معماری واحد سیرجان

دکتر حمیدمیرزاده ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار سیرجان، شهردار سیرجان، اساتید و کارکنان از دانشکده درحال احداث واحد سیرجان بازدید کرد.

ریاست عالی دانشگاه با تقدیر از خانواده خیر سعیدی که منزل خود را وقف ساخت دانشکده ی هنر و معماری توسط دانشگاه آزاد اسلامی کردند افزود: "میراث های تاریخی سیرجان برای ما سییرجانی ها یک حالت نوستالوژی دارد و ما آنها را دوست داریم و همین جا اعلام می کنیم که اگر آثار تاریخی سیرجان و خانه های قدیمی دارای ارزش تاریخی به دانشگاه آزاد واگذار شوند ما آنها را بازساری خواهیم کرد و از آنها در راستای خدمت رسانی به خود مردم سیرجان استفاده می کنیم."

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از همکاری مسئولین سیرجان در بازسازی خانه تاریخی سعیدی و احداث دانشکده معماری تقدیر و تشکر نمود.

دکتر میرزاده گفت:" طبق اعلام رئیس واحد سیرجان این مجموعه در شهریور ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید که می تواند رشته های مرتبط با این مجموعه دایر و مورد استفاده همشهریان قرار گیرد"

نام واحد: 
سيرجان