محمد عظیم ایران نژاد رئیس انجمن دوچرخه سواری دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان شد

بنا به پیشنهاد مدیر امور ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان عبدالله محمودآبادی و آقای محمد عظیم ایران نژاد را به عنوان رئیس انجمن  دوچرخه سواری دانشگاه آزاد معرفی و حکم آن توسط ریاست واحد امضا شد.
دکتر ابوالفضل جعفر قلیخانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان گفت: ورزش در دانشگاه آزاد از جایگاه مهمی برخوردار است و ریاست عالی دانشگاه نیز به این مهم توجه ویژه  دارند که نمونه حمایت ایشان به امر ورزشی وجود دکتر دادکان در راس ورزش دانشگاه آزاد است
رئیس واحد سیرجان ضمن ابلاغ این حکم تاکید فراوان به گسترش فرهنگ دوچرخه سواری و رونق بخشیدن به این ورزش مهم داشت و ابراز امیدواری کرد با وجود شخصیت های ورزشی شاهد پیشرفت بیش از پیش این ورزش در بین اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد باشیم.

نام واحد: 
سيرجان