دکتر آل طه در بازدید از واحد بافت: انجام اقتصاد دانش بنیان شدنی است‎

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان و هیئت همراه در بازدید از قسمتهای مختلف واحد بافت از نزدیک در جریان مسائل ،مشکلات  و توانایی های این واحد دانشگاهی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بافت در این بازدید یک روزه که رئیس دبیرخانه هیئت امنای استان کرمان و جمعی از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان دکتر بابک آل طه را همراهی می کردند،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان گفت:«در شرایط خاص نمی توان نگاه عام داشته باشیم.ما برای حفظ استاندارد دانشگاه آزاد اسلامی نیاز به پیشرفت در تمامی حوزه ها داریم.»

دکترآل طه افزود:« جدی گرفتن کارهای دانش بنیان و مراکز رشد شاید به نظر سخت آید اما شدنی است.تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی هم در ابتدا سخت بود اما شکل گرفت  با این تفاوت که در زمان تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی مدل خاصی در دسترس نبود اما دانش بنیان و مراکز رشد در سطح ملی و بین المللی مدل دارند.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در بخش سرمایه گذاری باید برون سپاری باشد، افزود: «تصدی گری اقتصادی نمی توان انجام داد. در انجام تمامی کارهای ظاهری باید سرزندگی و حیات دانشگاه آزاد اسلامی نمود داشته باشد.»

وی افق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت را با توجه به پتانسیل هیئت علمی و کارکنان خوب ارزیابی کرد و گفت:«شورای انقلاب فرهنگی مصم شده که سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تحصیلات تکمیلی از سی و هشت درصد به پنجاه درصد افزایش یابد و نظر وزارت علوم در مجموع نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی مثبت است.مزارت عوم تحقیات و فناوری فقط وزارت دانشگاه های دولتی نیست و این نگاه در شرف تغییر است.»

دکترآل طه افزود:«در حوزه های اداری و مالی و عمرانی کمیته بهینه سازی مصرف نقش خوبی می تواند ایفا کند.اقتصد مقامتی در اقدام و عمل نمود پیدا کند، مصارف مشخص شود، روشهای مصرف ریز کار شود و دانشگاه به سمت مصرف بهینه سوق پیدا کند.»

وی در پایان با تاکید بر اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی ،توجه خاص مسئولان واحد بافت به حرکت های ماندگار فرهنگی را خواستار شد.

در ابتدای این دیدار دکتر ابراهیم خراسانی پاریزی رئیس واحد بافت به بیان گزارشی از اقدامات یکسال اخیر واحد بافت در حوزه های مختلف پرداخت و  ضمن اشاره به اقدامات در آمدزایی و تلاشهای انجام شده در خصوص افزایش رشته های تحصیلی بویژه در بخش تحصیلات تکمیلی گفت:« ارائه پیشنهاد نخستین شرکت دانش‌بنیان، تالیف 4 جلد کتاب و عقد قرارداد 2 طرح برون دانشگاهی از مهمترین فعالیت‌های حوزه پژوهشی این واحد دانشگاهی در سال گذشته است»

 

نام واحد: 
بافت