دکتر بابک آل طه: دانشکده معماری و شهرسازی واحد سیرجان موقعیت منحصر بفردی خواهد داشت

دکتر بابک آل طه دبر هیأت امنای استان کرمان از خانه تاریخی شوکت سعیدی و ساختمان در حال احداث دانشکده ی معماری و شهرسازی واحد سیرجان بازدید بعمل آورد.

دکتر بابک آل طه گفت: "با توجه به برنامه های واحد سیرجان بنظر می رسد فعالیت عمرانی دانشکده ی معماری و شهرسازی این واحد دانشگاهی ظرف چند ماه آینده به پایان برسد و شاهد بهره برداری از آن باشیم."

آل طه افزود: "عمارت شوکت سعیدی در مجاورت ساختمان در حال احداث دانشکده نیز در حال بازسازی با رعایت سبک معماری عمارت اصلی می باشد."

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان بیان کرد: "متراژ ساختمان در حال احداث 500 مترمربع می باشد که با توجه به قرار گرفتن در مجاورت یخدان های دوقلو می تواند محیط منحصربفردی را برای شهرستان ایجاد نماید."

دکتر آل طه از زحمات و تلاش های دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان تقدیر کرد.

نام واحد: 
سيرجان