جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان کرمان به میزبانی واحد سیرجان برگزار شد

شورای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان کرمان با حضور دکتر بابک آل طه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، دکتر محمود آقاجانی رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان، دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی رئیس واحد سیرجان و معاونین آموزشی واحدهای استان کرمان به میزبانی واحد سیرجان برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی واحد سیرجان دکتر بابک آل طه، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در این جلسه ضمن تشکر از دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی برای میزبانی جلسه و با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: "حسب تأکید ریاست عالی دانشگاه و ارزیابی های صورت گرفته، نیاز به نظارت دقیق تری بر اوضاع آموزشی احساس شده است که لازم است معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحدها با برنامه ریزی و زمانبندی مناسب برای رفع ایرادات اقدام نمایند و گزارش اقدامات انجام شده را به استان ارسال نمایند."

دکتر آل طه افزود:"از رؤسای واحدها خواسته می شود موارد را با جدیت بررسی نمایند و بدون مماشات و تعارف در جهت رفع نواقص اقدام نمایند."

آل طه با تأکید بر ممانعت از تدریس دانشجویان دکتری در مقطع تحصیلات تکمیلی گفت: "در برگزاری کلاس های ارشد و دکتری رعایت استانداردهای لازم صورت پذیرد."

وی با تأکید رعایت قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی در پایان نامه های آموزشی افزود: واحدها در تقسیم بندی پایان نامه ها به اساتید توجه ویژه ای داشته باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان با اشاره به نزدیکی امتحانات پایان ترم گفت: "معاونین محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحدها در ثبت دقیق و به موقع نمرات نظارت دقیق و مستمر داشته باشند و مقررات آموزشی در مورد تصحیح نمرات و درخواست های تجدیدنظر با جدیت اعمال شود."

در این جلسه دکتر محمود آقاجانی رئیس دبیرخانه هیئت امنای استان کرمان گفت: "باید از کلی نگری بیرون بیاییم و برای هر شخص شرح وظایف مشخص شود."

دکتر محمود آقاجانی بیان کرد: " با توجه به آغاز امتحانات درخواست می کنیم در برگزاری امتحانات دقت بیشتری صورت گیرد."

در ادامه دکتر محمدمهدی فروغی رئیس شورای تخصصی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان اظهار کرد: "در فراخوان جذب 942 استان حدود 180 فراخوان ثبت شده است که متقاضیان ثبت نام در سایت و تکمیل در هیأت اجرایی جذب نموده اند که انشاا... مراحل تعیین وضعیت و همکاری آنها تا پایان خردادماه مشخص خواهد شد."

نام واحد: 
سيرجان