بزرگداشت روز فردوسی در دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

به همت معاونت فرهنگی دانشجویی و گروه ادبیات و زبان فارسی مراسم بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان برگزار شد.

دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان در این مراسم گفت:"شاهنامه فردوسی گنجینه ای است که هر گونه گوهری در آن یافت می شود فقط کافی است زمینه علمی را اساس پژوهش قرار دهیم و گام به شاهنامه فردوسی بگذاریم تا با شگفتی های بسیار در آن روبرو شویم."

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود:"فردوسی در قرن چهارم می گوید گرداننده ی سپهر در حالی که جهان امروز در حال کشف شمه هایی از آن است."

وی بیان کرد:"شاهنامه فردوسی یکی از دیرینه ترین منابع عرفانی است اما برخی به غلط سرچشمه های عرفانی را در هندو  و بودیسم جستجو می کنند اما ما هر آنچه جستیم جز واژه حکیم برای فردوسی مناسب تر نیافتیم."

دکتر جعفرقلیخانی گفت:"در بازدیدی که از موزه لوور پاریس داشتیم متوجه شدیم که برخی از آثار تاریخ و تمدن ایران را به نمایش گذاشته اند اما از زبان فارسی چیزی را به نمایش نگذاشته اند و در جلسه ای با مسئولین موزه داشتیم به آنها اعلام کردیم که آنچه شما از تاریخ تمدن ایران به نمایش گذاشته اید قطره ای از دریاست و دریا خود زبان فارسی است وقتی که زبان و آثار فارسی را ندارید چگونه می خواهید فرهنگ ایران را به نمایش بگذارید."

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان افزود:"قرار بر این است که با همکاری سفارت ایران در فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان آثار تاریخی موجود در موزه را به زبان فارسی ترجمه کند و در اختیار موزه قرار دهد."

در ادامه این مراسم نمایش نامه رستم و سهراب به اجرا درآمد

نام واحد: 
سيرجان