دو دانشجوی واحد سیرجان مقام سوم مسابقات بوکس جنوب شرق کشور را کسب کردند.

محمد سنجری دانشجوی رشته برق و علی امیدی دانشجوی رشته مکانیک واحد سیرجان با شرکت در مسابقات بزرگسالان بوکس جنوب شرق کشور مقام سوم را بدست آوردند.

مسابقات جنوب شرق کشور  با شرکت 84 ورزشکاردر شهر زاهدان  برگزار شد.

محمد سنجری در وزن 69 کیلو گرم مقام سوم کشور را و علی امیدی در وزن 81 کیلوگرم مقام سوم کشور را کسب نمودند.

نام واحد: 
سيرجان