برگزاری جشنواره غذا بازارچه خیریه فاطمه الزهرا در دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

به همت کانون خیریه فاطمه الزهرا (س) دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان و با همکاری خیریه باران مهربانی جشنواره غذا خیریه در واحد سیرجان  برگزار شد.
دکتر محمد صادق حاج محمدی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان با اعلام این خبر افزود: در این جشنواره انواع غذاها و دسر هایی که توسط دانشجویان و گروه خیریه باران مهربانی  تهیه شده به دانشجویان عرضه می شود.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان گفت :سود حاصل از این بازارچه برای کودکان  بدسرپرست و بی سرپرست صرف خواهد شد

نام واحد: 
سيرجان