مجموعه دانشگاه آزاد مانند یک سیستم است و تغییر در یک بخش بر سایر بخش تغییر خواهد گذاشت

جلسه هیئت رئیسه واحد سیرجان با حضور ریاست واحد معاونین و مدیران  واحد برگزار شد.

در این جلسه دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان از مدیران حوزه ها در رابطه با طرح مشکلات تقدیر کرد.

رئیس واحد سیرجان با تاکید به رعایت رویکرد سیستمی گفت: “مجموعه دانشگاه آزاد مانند یک سیستم است و تغییر در یک بخش بر سایر بخش تغییر خواهد گذاشت  و نباید دیدگاه اینکه هر کسی فقط مسئول بخش خود است در مجوعه حاکم باشد، لذا همه ی ما خود را در قبال مجموعه مسئول هستیم و مشکل سایر بخش را مشکل حوزه ی خود بدانیم و در جهت رفع آن نهایت تلاش را انجام دهیم و این تفکر باید در کل جامعه گسترش پیدا کند ."

وی همچنین خواستار پیگیری مصوبات هیئت رئیسه درسنوات قبل شد. 

نام واحد: 
سيرجان