امور اداری و مالی

شورای تخصصی اداری و مالی استان کرمان به میزبانی واحد بافت برگزار شد

اولین جلسه خارج از مرکز شورای تخصصی اداری و مالی استان کرمان  با حضور معاونین اداری و مالی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان،امام جمعه بافت،هیئت رئیسه واحد بافت و برخی از مقامات محلی  این شهرستان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت در ابتدای این جلسه رئیس واحد بافت به گزارش عملکرد این واحد دانشگاهی وارائه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در خصوص افزایش منابع درآمدزایی  وکاهش وابستگی به شهریه پرداخت:

مهندس ابریشمی‌نیا معاون اداری‌مالی دانشگاه آزاد اسلامی :کارکنان دیپلمه هم حق‌تخصص می‌گیرند

 

مهندس سید محمد ابریشمی‌نیا، معاون مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در خبرگزاری آنا به سوالات به وجود آمده برای برخی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی درباره نحوه پرداخت حق تخصص به کارکنان دانشگاه و بازنشستگی پیش از موعد پاسخ داد.

صدور احکام کمیته منابع ومصارف ستاد هماهنگی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی استان کرمان: احکام صادر شده از سوی دکتر رستمی ابوسعیدی نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در جنوبشرق؛ مربوط به اعضای کمیته منابع ومصارف ستاد هماهنگی کرمان روز 31 فروردین ماه 94به اعضای این کمیته اعطا گردید.
شایان ذکر است در این نشست محمود آقاجانی معاون هماهنگی استان؛ علیرضا فخرآبادی خزانه دارستاد هماهنگی و حسین شهابی مسئول روابط عمومی ستاد هماهنگی حضور داشتند.

دریافت فایل پارامترهای ضروری ارزیابی وضعیت مالی واحدها و مراکز استان در سال 1392

لطفا فایل اکسل پیوست را که دارای دو جدول می باشد تکمیل نموده و از طریق پست الکترونیک  mali.iau7@gmail.com به ستاد هماهنگی استان ارسال فرمائید.

انتشار مقاله مدیراداری ومالی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در مجله کاربردی علوم زندگی

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی استان کرمانٰ؛ مقاله یعقوب حاتمی عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت و مدیراداری ومالی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در مجله ی fundamental and Applied Science با رتبه  ISI با عنوان:
IDENTIFY  AND RANKING THE FACTORS AFFECTING ON E_BANKING CUSTOMERS SATISFACTION IN  SAMAN BANK
منتشرشد.
گفتنی است هدف از این پژوهش شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر فعالیت مشتریان بانکداری الکترونیکی در بانک سامان می باشد.
 

پذیرش مقاله یعقوب حاتمی مدیر اداری ومالی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در کنگره ملی شیمی ایران

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان؛ مقاله ی یعقوب حاتمی مدیر اداری ومالی ستاد
Analysis of Mortiemrs Generol Chemistery Bosedon Contructionist Theories  هماهنگی استان کرمان تحت عنوان
در اولین کنگره بزرگداشت یکصد شهید جامعه شیمی وهفدهمین کنگره ملی شیمی ایران پذیرفته شد.
گفتنی است این مقاله حاصل پروژه تحقیق وی با راهنمایی دکتر جلال شخص امام پور می باشد وقراراست کنگره ی مذکور در روزهای دهم تا دوازدهم شهریور 1393 در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان برگزارشود.
 

مدیر اداری ومالی دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان معرفی شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیات امنای استان کرمان؛ طی حکمی به پیشنهاد بابک آل طه معاون هماهنگی استان کرمان وابلاغ ازسوی علی اصغر رستمی ابوسعیدی نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در جنوبشرق ؛ یعقوب حاتمی  به عنوان مدیراداری ومالی دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان منصوب شد.

پایان عملیات بستن حساب های مالی سال 92 در واحدها ومراکز دانشگاهی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیات امنای استان کرمان؛ عملیات بستن حساب های مالی سال 92 در واحدها ومراکز دانشگاهی استان کرمان از شنبه تا سه شنبه 13 تا 16 اردیبهشت ماه با حضورآقايان سعادت؛شمس وفرهمند از سازمان مرکزی؛سركار خانم رفیعی کارشناس مالی دبیرخانه هیات امنای استان و مدیران مالی واحدها ومراکز دانشگاهی در محل دبیرخانه هیات امنای استان به اتمام رسید.
کارشناسان ومدیران مالی در این مدت نسبت به جمع آوری؛تایید؛ تلفیق وتراز مالی تجمیعی واحدها ومراکز دانشگاهی استان کرمان اقدام نمودند.  
 

دريافت فايل مانده بدهکاری و بستانکاری دانشجویان در مقاطع تحصیلی

دريافت فايل مانده بدهکاری و بستانکاری دانشجویان در مقاطع تحصیلی

دريافت فايل آمار كلي نيمسال دوم 93-92 - مهلت تكميل و ارسال تا 31 ارديبهشت ماه

توجه همكاران گرامي را جهت تكميل اطلاعات فرم هاي آمار نيمسال دوم 93-92 به نكات ذيل جلب مي نمايد.
1-    مبناي ارائه آمار را 31/02/93 قرار دهيد. منظور اين است  آمار ارائه شده نماينگر وضعيت كلي واحد دانشگاهي باشد و از تغييراتي كه پس از اين تاريخ اتفاق مي افتد صرف نظر نماييد.
2-    بازه زماني در مورد آمارهاي پژوهشي و فرهنگي از ابتداي سال (01/01/92) تا 29/12/92 مي باشد.
3-    دقت فرماييد تا آماري كه تهيه مي شوند دقيقاً مطابق آمار مندرج در نيمسال مربوطه در سايت اداره كل فناوري باشد.
4-    مستدعي است همه فايل هاي ذيل را بر روي سي دي منتقل نماييد.

برگزاري شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه هفت و كميسيون هيات امناي استان كرمان

شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه هفت و كميسيون هيات امناي استان كرمان در تاريخ  4/9/92 با حضور رئيس،  دبير و اعضاي محترم شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه  در محل دبيرخانه تشكيل جلسه داد. در اين جلسه فايل تجميعي پيش بيني بودجه سال 93 استان كرمان بررسي و مقرر گرديد تا تاريخ 10/9/92 به حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تحويل گردد. پيش از اين در روزهاي 11 و 12/8/92 پيش بيني بودجه 93 واحدها نيز به تفكيك در جلسات شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه بررسي و نواقص برطرف گرديده بود.