مرکز بهرمان

اولین نشست مشترک مدیران دانشگاه آزاد بهرمان با مسئولین شهر برگزار شد

با حضور برهانی بخشدار، رؤسای دانشگاه های آزاد اسلامی رفسنجان و بهرمان، امام جمعه،مسئولین آموزش و پرورش و اعضای شورای شهر بهرمان، نشست مشترکی با مدیران دانشگاه آزاد بهرمان برگزار شد.

به گفته صفریان رییس واحد رفسنجان؛ این نشست بر اساس نیاز متقابل دانشگاه و جامعه به ارتباط تنگاتنگ برای اجرایی شدن مسائل و یافته های علمی و افزایش تعداد دانشجو برگزار شده است .

در این نشست زمینه های مربوط به بررسی و ارائه راهکار در خصوص مشکلات و دلایل کاهش دانشجو در مرکز بهرمان به مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت